Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Huttert hanteert RECRON-voorwaarden voor Toeristisch Verblijf als haar algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de Huttert. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de Huttert zijn bevestigd.

Huisregels De Huttert

Onze Minicamping is aangesloten bij de vereniging van kampeerboeren, die onderscheid zich van de commerciële campings o.m. door de grote mate van vrijheid. De omgeving garandeert de rust die velen op prijs stellen. Het is ter wille van de leefbaarheid op onze Minicamping noodzakelijk te wijzen op enkele regels. U doet ons een groot genoegen als u deze regels nakomt.

Huisvuil

Probeer onze Minicamping VRIJ te houden van ratten en andere ongedierte. Deponeer Uw huisvuil in de daarvoor bestemde containers.

GROEN: Groente –fruit en tuinafval
GRIJS: Huisvuil en blik (uitsluitend in dicht gebonden zakken)
GLASBAK: Glas
PAPIER: Papierbak
CHEMISCH STORTBAK: Chemische toiletemmers

Sport en spel

Kunnen op onze minicamping ruimschoots worden beoefend.
Kies daarvoor steeds een plek op voldoende afstand van tenten/caravans of op de daarvoor bestemde speelweide.

  • Jeu-de boules en klootschietballen kun je hier huren. Pingpong balletjes kun je hier kopen.
  • Willen kinderen of ouders die gebruik maken van de fietsen/skelters /karren etc. ervoor zorgen, dat deze na gebruik ( ‘s avonds) of bij regen, onder het daarvoor bestemde afdak
    komen te staan. Willen jullie erop toezien dat er niet om het toiletgebouw en auto’s wordt
    gefietst.
  • Er mag ook gebruik gemaakt worden van de trampoline, maar dan wel zonder schoenen,
    niet meer dan 2 personen erop. Gebruik hiervan is wel voor eigen risico.
  • U kunt gebruik maken van de recreatieruimte ook bij slecht weer.

Aansprakelijkheid

Wij erkennen geen enkele aansprakelijkheid. Voor verzekeringen dient uzelf te zorgen.

Bij vertrek

De watersleutel inleveren, zoniet dan wordt dit in rekening gebracht. Betalingen liefst de avond voor vertrek. Vertrek voor 11.00 uur.

Vernieling

Bij vernieling van ons eigendom wordt de verantwoordelijke persoon aansprakelijk gesteld.

Bezoekers

Mag u natuurlijk ontvangen, maar ze moeten het reglement in acht nemen. Auto’s van de bezoekers dienen op de daarvoor aangewezen plaats te worden geparkeerd. Uiteraard geldt een uitzondering voor invaliden.

Kunstgras

Is aan te bevelen in uw voortent/tent, geen plastic.

Stee

Zit, kook gelegenheid met koel/diepvries en bibliotheek. Deze dient men schoon achter te laten.

Auto’s

Worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaats. Het wassen van de auto’s bij de parkeerplek wordt niet toegestaan. Voorkom geluidsoverlast door overmatig heen en weer rijden. Na 23.00 uur en voor 07.00 uur is autorijden op de minicamping niet toegestaan.

Afvalwater

Gooi het afvalwater niet in de omgeving van uw tent of caravan weg, maar gooi het in de spoelbak.

Elektra

Het is niet toegestaan om elektrische kachels te gebruiken.

Toiletten

Gebruiken we samen en we moeten ze dus ook samen schoon achterlaten. Wees na elk verblijf trots op een schoon toilet !!!

Huisdieren

Worden na overleg toegelaten, maar ze moeten wel aan de lijn worden gehouden. Ze moeten buiten het terrein worden uitgelaten en zorgt u ervoor dat ze geen hinder veroorzaken.

Rusttijd

Geldt op onze Minicamping tussen 23.00 en 7.00 uur. Besef dat radio en televisie in deze rustige omgeving erg hard kunnen klinken en uw buren kunnen hinderen. Zorg dat niemand last heeft van u en de uwen.

Onderverhuur

Het gratis beschikbaar stellen van tent of caravan aan vrienden of bekenden mag uitsluitend in overleg met de beheerder. Overnachtende loge’s betalen hetzelfde tarief als de kampeerder.

Beplanting

Rond onze Minicamping is beplanting aangebracht om tenten en caravans te ontrekken aan het oog van andere genieters van ons mooie landschap. Probeer het groen zoveel mogelijk in stand te houden. Snoeien en/of verwijderen is slechts toegestaan na overleg met de beheerder.

Lectuur

In de daarvoor bestemde lectuurbak.

Barbecueën

In overleg.